Điềm nháy mắt trong ngày báo hiệu điều gì?

Điềm nháy mắt theo như nghiên cứu khoa học phương Đông bất luận ở nam hay nữ đều tương đồng. Có những lúc xuất hiện triệu chứng nháy mắt liên tục khiến bạn thắc mắc không biết nó đang báo hiệu điều gì?

Điềm nháy mắt trong ngày báo hiệu điều gì?

Nháy mắt trái hay nháy mắt phải vào tùy từng thời điểm sẽ tiết lộ cho bạn những điều thú vị có thể xảy ra trong cuộc sống.

Nháy mắt trái

Từ 23h – 1h: Có bạn bè ở xa về.

Từ  1h – 3h: Buồn bực do người trong thân gây ra.

Từ  3h – 5h: Có người mang tài lợi đến.

Từ  5h – 7h: Có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.

Từ  7h – 9h: Có khách quấy rầy.

Từ  9h – 11h: Có người mời ăn uống.

Từ  11h – 12h: Có người đem tin vui về.

Từ  13h – 15h: Có tin vui.

Từ  15h – 17h: Gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.

Từ  17h – 19h: Có khách sang nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.

Từ  19h – 21h: Việc suy tính trong lòng sắp thành sự thật.

Từ  21h – 23h: Có khách quý đến nhà.

điềm nháy mắt
Điềm nháy mắt trong ngày báo hiệu điều gì?

Nháy mắt phải

Từ  23h – 1h: Có rượu thịt, ăn uống.

Từ  1h – 3h: Có người thân nhắc nhở.

Từ  3h – 5h: Sắp có tin lành đem đến.

Từ  5h – 7h: Tài lợi bất ngờ.

Từ  7h – 9h: Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.

Từ  9h – 11h: Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.

Từ  11h – 12h: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.

Từ  13h – 15h: Hao tài không đáng kể.

Từ  15h – 17h: Có người khác phái đang nhớ đến mình.

Từ  17h – 19h: Có bà con ở xa đến thăm.

Từ  19h – 21h: Có người rủ đi du lịch.

Từ  21h – 23h: Có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.

Điềm nháy mắt tương ứng với nam và nữ.

Về sự ứng nghiệm của loại điềm nháy mắt này thì mỗi người có thể hiểu một nghĩa khác nhau và gần như do sự truyền khẩu hoặc quan niệm dân gian.
Đại khái là đói với nam nháy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu. Còn đối với nữ thì ngược lại. Đó là lề lối thông thường dựa trên nguyên tắc “nam tả nữ hữu”, mà chúng ta có thể nói là khá sai lầm, nếu không bảo là vô căn cứ vì theo những sách về tâm linh thì ý nghĩa của điềm nháy mắt dù là trái hay phải của nam và nữ là hoàn toàn tương đồng với nhau.
Trên đây là một số điều thú vị về Điềm nháy mắt qua từng giờ trong ngày các bạn có thể tham khảo qua để xem có đáng tin cậy trong cuộc sống không nhé.
Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn